Verzoekschriftprocedure
Een verzoekschriftprocedure is een gerechtelijke procedure die wordt ingeleid met het indienen van een verzoekschrift bij een rechtbank. Daarmee onderscheidt het zich van procedures die worden ingeleid met een dagvaarding of beroepschrift. De procedure komt in Nederland van oudsher voor in het civiele recht en sinds 1 juli 2013 ook in het bestuursrecht. In België komt de procedure alleen in het civiele recht voor.

Dit is een fragment uit het artikel Verzoekschriftprocedure van de vrij toegankelijke encyclopedie Wikipedia. Op Wikipedia kunt u een auteurslijst vinden.
Foto's over Verzoekschriftprocedure
Miniatuur:
Origineel:
Zoekresultaten bij Google en Bing
4
2
1
De verzoekschriftprocedure | Zakelijk: Juridisch
Gerechtelijke beslissingen met betrekking tot personen- en familierecht worden tegenwoordig gegeven in een Verzoekschriftprocedure. Dit is de tegenhan...
zakelijk.infonu.nl/juridisch/69892-de-verzoekschriftprocedure.html
1
>30
2
Verzoekschriftprocedure - www.rechtspraak.nl
In een verzoekschrift vraagt een partij aan de rechter om iets te doen. De procedure lijkt op een dagvaardingsprocedure. We spreken alleen van een verzoeker ...
www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Kantonrechter/Procedures/Verzoekschriftprocedure
2
>30
3
procesreglement verzoekschriftprocedures ... - Rechtspraak.nl
Verzoekschriftprocedure in het algemeen. In Hoofdstuk 2 zijn bijzondere regels voor de onderscheiden Verzoekschriftprocedures opgenomen; dit hoofdstuk, ...
www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/Sector-civiel-recht/Documents/procesreglement-verzoekschriftprocedures-rechtbank-civiel-handel-en-voorzieningenrechter.pdf
3
>30
4
Verzoekschriftprocedure - Wikipedia
Een Verzoekschriftprocedure is een gerechtelijke procedure die wordt ingeleid met het indienen van een verzoekschrift bij een rechtbank. Daarmee ...
nl.wikipedia.org/wiki/Verzoekschriftprocedure
5
>30
5
de verzoekschriftprocedure - Advocaten.nl
In een Verzoekschriftprocedure vraagt de verzoeker de rechter om een beslissing te nemen. Zaken over personen- en familierecht, zoals echtscheiding, worden ...
www.advocaten.nl/de-verzoekschriftprocedure/
6
>30
6
Verzoekschrift - Rechtnet Advocaten
Verzoekschrift. Een verzoekschrift procedure is een onderdeel van het civiele recht. Een aantal procedures beginnen niet met een dagvaarding, maar met het ...
www.rechtnet.nl/verzoekschrift/
7
>30
7
Verzoekschriftprocedure (Betekenis/definitie van) - Encyclopedie
Verzoekschriftprocedure Resultaten uit de online Nederlandstalige encyclopedieën in één oogopslag.
www.encyclo.nl/begrip/Verzoekschriftprocedure
8
>30
8
en verzoekschriftprocedures - Advocatenkantoor Goossens
Die bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op de zogenaamde Verzoekschriftprocedures, voor zover daarvan in het Wetboek van Burgerlijke ...
www.advocatengoossens.nl/inhoud/procesrcontentdrie.htm
9
>30
9
Procesreglement verzoekschriftprocedures rechtbanken sector kanton
31 maart 2011 ... Het procesreglement bestaat uit twee hoofdstukken. Hoofdstuk 1 bevat regels met betrekking tot de Verzoekschriftprocedure in het algemeen.
zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2011-4210.html
10
>30
10
Blog 1: 223 Rv & verzoekschriftprocedure - KortgedingAdvocaat
Voor rechtzoekenden die hun rechtsprobleem bij voorkeur snel en goed willen oplossen.
www.kortgedingadvocaat.com/15329/--Blog-1-223-Rv--verzoekschriftprocedure
Zoekresultaten voor "Verzoekschriftprocedure"
Google: ong. 251.000
Verzoekschriftprocedure in de wetenschap
Verzoekschrift indienen - UvA Studenten - Universiteit van Amsterdam
6 nov 2013 ... Verzoekschrift indienen. In SIS kunnen verschillende verzoekschriften worden ingediend. De regels omtrent het indienen en afhandelen van ...
Ondersteuning omtrent verzoekschriften - Studenten - Universiteit ...
? Het verzoekschrift type Vrijstelling gebruik je wanneer je vrijstelling wilt ...
Keuzeonderwijs - Startpagina Science - Universiteit Leiden
4 juni 2013 ... Als je een keuzevak wilt laten meetellen in je programma, dan moet je het in uSis met behulp van een verzoekschrift een plek geven in je ...
Vrijstellingen - Faculteit der Sociale Wetenschappen - Universiteit ...
Vervolgens klik je op 'indienen verzoekschrift' en kies je voor het type verzoekschrift: 1 vrijstelling. Klik op doorgaan. Vergeet hier niet de velden ' omschrijving' ...
Examencommissie - Bestuursorganen - Campus Den Haag
Het gaat dan bijvoorbeeld om vrijstelling- en vervangingsverzoeken. De Universiteit Leiden kent vijf typen verzoekschriften. Elk type verzoekschrift (zie Uitleg ...
Instelling 1e voorkeur enige optie - DUO - Student hbo of universiteit
Dan kun je een verzoekschrift indienen. Je moet dan aantonen dat de uitloting voor de instelling van je eerste voorkeur voor jou een onredelijke situatie oplevert ...
Later beginnen - DUO - Student hbo of universiteit
Om dit Voorlopig Bewijs van toelating te krijgen, kun je een verzoekschrift indienen. Voorwaarde is dat je al bent ingeloot voor de opleiding. Een Voorlopig  ...
Verzoekschriftprocedure (Betekenis/definitie van) - Encyclopedie
Verzoekschriftprocedure Resultaten uit de online Nederlandstalige ... de VPRO, de Universiteit Gent en Canvas hebben een wetenschappelijk onderzoek naar ...
[PDF]Uitspraak klacht onderzoeker-Universiteit Tilburg 2013
op het verzoekschrift, gedateerd 20 augustus 2013, van een promovenda aan het Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken van de Universiteit Tilburg, hierna ...
het gebruik van het eenzijdig verzoekschrift als ... - Universiteit Gent
het gebruik van het eenzijdig verzoekschrift als ... - Universiteit Gent Read more about collectieve, sociaal, staking, sociale, recht and antwerpen.
Boeken over het begrip Verzoekschriftprocedure
Parlementaire geschiedenis van de nieuwe regeling van het ...
Parlementaire geschiedenis van de nieuwe regeling van het ...
1988
Verzoekschrift- Wat de Verzoekschriftprocedure betreft ligt de zaak wel anders maar ik procedure kom tot dezelfde conclusie. Verzoekschriftprocedures zijn van een ander karakter dan contentieuze procedures. Bij de algemene regeling van ...
De goede procesorde: een onderzoek naar de betekenis van de ...
De goede procesorde: een onderzoek naar de betekenis van de ...
Vincent Cord Adriaan Lindijer, 2006
rechting van geschillen, eisen echter een regeling ter voorkoming van dergelijke complicaties.197 Afgezien daarvan is in de loop der tijd voor steeds meer contentieuze zaken de Verzoekschriftprocedure voorgeschreven. Uit de rechtspraak ...
Civiel bewijsrecht voor de rechtspraktijk
Civiel bewijsrecht voor de rechtspraktijk
H.W.B. thoe Schwartzenberg, 2013
47. Bewijsrecht in Verzoekschriftprocedures1 Het bewijsrecht voor de dagvaardingsprocedure (art. 149-207 Rv) is van overeenkomstige toepassing op de Verzoekschriftprocedure, tenzij de aard van de procedure zich hiertegen verzet (art.
Van Apeldoorn's Inleiding tot de studie van het Nederlandse ...
Van Apeldoorn's Inleiding tot de studie van het Nederlandse ...
J.G.J. Rinkes...et al., 2009
Van Verzoekschriftprocedures is slechts sprake in gevallen die de wet met zoveel woorden noemt. Oorspronkelijk was de Verzoekschriftprocedure vooral bedoeld voor zaken die niet als geschil worden beschouwd, zoals ondercurate- ...
Evolutie van de Google-zoekopdrachten


Blogs over het begrip
Verzoekschriftprocedure
VvERecht.nl | Alle VvE zaken naar de sector kanton en nietigheid bij verzoekschrift | VvERecht.nl
In deze bijdrage betoog ik dat het wenselijk is alle zaken betreffende appartementsrechten tot absolute competentie van de sector kanton te rekenen. Tevens ga ik in op de vraag of de vordering tot nietigverklaring ex artikel 5:129 juncto 2:14 BW omgezet kan worden in een Verzoekschriftprocedure.
vverecht.nl/2012/07/alle-vve-zaken-naar-de-sector-kanton-en-nietigheid-bij-verzoekschrift/
Procederen in eerste aanleg door H.L.G. (H.L.G.) Wieten (Boek) - Managementboek.nl
'Procederen in eerste aanleg' door H.L.G. (H.L.G.) Wieten - Onze prijs: €0,00 - voor 21:00 besteld, morgen in huis.
www.managementboek.nl/boek/9789013074031/procederen-in-eerste-aanleg-h.l.g.-wieten
Rechter moet afwijzing verzoek second opinion Bopz motiveren | Witlox Snijders Tuzkapan
De Hoge Raad heeft op 8 maart 2013 aangegeven aan welke eisen de motivering om een verzoek tot een “second opinion” af te wijzen, moet voldoen.
www.wstadvocaten.nl/rechter-moet-afwijzing-verzoek-second-opinion-bopz-motiveren/
Arbeids- en ontslagrecht 2.0. - AKD blog
Met het wetsvoorstel Werk en Zekerheid (‘Wetsvoorstel’) worden de geldende regels voor het geven van ontslag gewijzigd. Waar nu de werkgever nog kan kiezen
blogs.akd.nl/2013/arbeids-en-ontslagrecht-2-0/
VAR- jaarvergadering 24 mei 2013: ‘Het besluit voorbij …’ | Ellen Timmer – juridische artikelen en berichten
VAR vereniging voor Bestuursrecht vergadert op 24 mei a.s. in Utrecht over het besluit in het bestuursrecht als middel om de toegang tot de bestuursrechter af te bakenen. Onderstaand een deel van de uitnodiging. Meer informatie op de website van de vereniging. VAR- jaarvergadering 24 mei 2013: 'Het besluit voorbij …'. Tijdens de jaarvergadering van…
ellentimmer.wordpress.com/2013/03/25/var-besluit/
ECLI:NL:RBBRE:2012:BY3879, LJN BY3879, Rechtbank Middelburg, AWB 12/2608 WBP :: Jure.nl
Verzocht is om verwijdering van de signalering van verzoeker in het Schengen Informatie Systeem (SIS) door Frankrijk. De bestuursrechter is bevoegd kennis te nemen van beroepen ge­richt tegen besluiten omtrent signaleringen waarvoor (de beheerder of de korpschef van) het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) verantwoordelijk is. Verzoeker is er echter ten onrechte van uitgegaan dat het KLPD de verantwoordelijke is aan wie op grond van artikel 28, eerste lid, van de Wet politie ­gegevens ver...
jure.nl/ecli:nl:rbbre:2012:by3879
Het nieuwe schadevergoedingsrecht bij schade uit onrechtmatig overheidshandelen | Celsus juridische uitgeverij
Auteur: mr. Derek Sietses December 2013 viii + 100 pagina's € 26,50 ISBN 978-90-8863-125-2 Een burger die schade uit onrechtmatig
www.celsusboeken.nl/?p=1723
12