Ruard Tapper
Ruard Tapper (Enkhuizen, 1480 - 2 maart 1559) was een Nederlands theoloog en inquisiteur.
Hij studeerde aan de Universiteit van Leuven. Daar werd hij hoogleraar in de godgeleerdheid. Daarnaast werd hij tot deken van de Sint Pieterskerk benoemd. Later werd hij kanselier van de universiteit.
Hij had een goede relatie met keizer Karel V, die hem tot lid van de inquisitie benoemde.
Ruard Tapper speelde een belangrijke rol in de Leuvense oppositie tegen het gedachtegoed van Maarten Luther. In 1519 weerlegde Tapper Luthers werk in een samenvatting van eerst 59 artikelen. Later werd dit teruggebracht tot 39 artikelen. Samen met zijn collega, Claes Coppijn, voerde hij in 1525 het proces tegen Jan de Bakker in Den Haag, dat tot diens executie leidde. Hij werd afgevaardigd naar het concilie van Trente (vanaf 1543). Samen met collega Franciscus Sonnius deed hij het proces tegen de Heenvlietse pastoor Angelus Merula.
Enige decennia na zijn dood werd in 1582 te Keulen de Opera Tapperi in folia uitgegeven. Zijn tractaten De Providentia Dei en Praedestinatione werden vroeger in Leuven bewaard.

Dit is een fragment uit het artikel Ruard Tapper van de vrij toegankelijke encyclopedie Wikipedia. Op Wikipedia kunt u een auteurslijst vinden.
Op nl.wikipedia.org werd het artikel Ruard Tapper de afgelopen 30 dagen 35 keer opgevraagd. (Stand: 04.03.2015)
Foto's over Ruard Tapper
Miniatuur:
Origineel:
Zoekresultaten bij Google en Bing
1
>30
1
Ruard Tapper - Wikipedia
Ruard Tapper speelde een belangrijke rol in de Leuvense oppositie tegen het gedachtegoed van Maarten Luther. In 1519 weerlegde Tapper Luthers werk in ...
nl.wikipedia.org/wiki/Ruard_Tapper
2
>30
2
Ruard Tapper van Enckhuysen - Westfries Genootschap
Tapper, Ruard, bekend als: Ruard Tapper van Enckhuysen (1487-1559) - Westfries Biografisch Woordenboek (WBW)
www.westfriesgenootschap.nl/geschiedschrijving/biografie/biografie_ruard_tapper.php
3
>30
3
Tapper, Ruard : Kroniek van enkhuizen - Personen
Ruard Tapper(Enkhuizen,1480 - 2maart, 1559) waseen Nederlands theoloogen inquisiteur.
personen.kroniekvanenkhuizen.nl/tapper-ruard
4
>30
4
Westfries Archief - 69 Aantekeningen betreffende Ruard Tapper ...
Enkelvoudigebeschrijving: 69 Aantekeningen betreffende Ruard Tapper.
www.westfriesarchief.nl/onderzoek/zoeken?mivast=136&mizig=210&miadt=136&miaet=1&micode=1512&minr=1040374&miview=inv2
5
>30
5
Tapper, Ruard - Scholasticon
Tapper, Ruard. Lieux d'activité : Louvain. Notice biographique : (Enkhuizen/ Hollande 1487-Bruxelles 1559). Issu d'une famille de pêcheur, il entre à l' université ...
www.scholasticon.fr/Database/Scholastiques_fr.php?ID=1221
6
>30
6
Ruard Tapper (Betekenis/definitie van) - Encyclopedie
Ruard Tapper Resultaten uit de online Nederlandstalige encyclopedieën in één oogopslag.
www.encyclo.nl/begrip/Ruard%20Tapper
7
>30
7
Ruard Tapper
zijne studiën te Leuven, waar hij hoogleeraar in de godgeleerdheid en deken der St. Pieterskerk werd. Zoo groot was zijn aanzien te Leuven, dat hij tot kanselier ...
www.dbnl.org/tekst/aa__001biog22_01/aa__001biog22_01_0053.php
8
>30
8
Portret van Ruard Tapper, Philips Galle, 1604 - 1608 - Rijksmuseum
Title(s). Portret van Ruard Tapper Rvardvs Tappervs Enchvsianvs (titel op object) Portretten van beroemde Nederlandse en Vlaamse geleerden (serietitel)
www.rijksmuseum.nl/en/collection/RP-P-1906-2447
9
>30
9
Portret van Ruard Tapper, Philips Galle, 1572 - Rijksmuseum
Portret van Ruard Tapper, Philips Galle, 1572. Add to your set. This object has already been added 1 times. Save in your Rijksstudio; This whole work ...
www.rijksmuseum.nl/en/collection/RP-P-1906-2449
Zoekresultaten voor "Ruard Tapper"
Google: ong. 86.800
Ruard Tapper in de wetenschap
Ruard Tapper - Wikipedia
Hij studeerde aan de Universiteit van Leuven. ... Ruard Tapper speelde een belangrijke rol in de Leuvense oppositie tegen het gedachtegoed van Maarten ...
Ruard Tapper van Enckhuysen - Westfries Genootschap
Tapper, Ruard, bekend als: Ruard Tapper van Enckhuysen (1487-1559) ... kort daarna (1530) kanselier van de universiteit en in 1535 deken van het kapittel van  ...
Ruard Tapper (Betekenis/definitie van) - Encyclopedie
Ruard Tapper Resultaten uit de online Nederlandstalige encyclopedieën in één oogopslag. ... Hij studeerde aan de Universiteit van Leuven. Daar werd hij ...
Tapper, Ruard : Kroniek van enkhuizen - Personen
Hij studeerde aan de Universiteit van Leuven. Daar werd hij hoogleraar in de godgeleerdheid. Daarnaast werd hij tot deken van de Sint Pieterskerk benoemd.
Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 6 · dbnl
... uit Leuven enkele professoren wenschte voor zijn nieuw opgericht college, een voorbereiding tot een universiteit, beval hem Ruard Tapper, de vicekanselier , ...
Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 6 · dbnl
In 1520 was hij, behalve professor in het kerkelijk recht, rechter bij het hof van appel, beroepsrechtbank der universiteit, met zijn stadgenoot Ruard Tapper.
John Tapper | University of Hartford
Assistant Professor of Elementary Education Department of Education. PhD, New York University; MA, Norwich University; BSEd, University of Maine; BA, ...
Boeken over het begrip Ruard Tapper
Brief van Johannes Cochleus aan den geloofsinquisiteur ...
Brief van Johannes Cochleus aan den geloofsinquisiteur ...
Johannes Cochlaeus, Guillaume Henri Marie Delprat, 1866
Voor de eigenliefde van Tapper was de lof aan Tappers geschrift boven dat van de Parijssche Sorbonne toegekend in vele opzigten regt streelend: en dat Cochleus zich niet vergistte, dat ... Daarentegen werd Ruard Tapper daarvan getuige.
Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis
Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis
Herman Selderhuis, 2012
Maar bijdetheologische strijdtegenLuther waren ookLeuvense theologen betrokken die uit hetnoorden afkomstigwaren,zoals Ruard Tapper uit Enkhuizen, sinds1507 werkzaaminLeuven, sinds1519hoogleraarin detheologie enin1530 rector ...
Evolutie van de Google-zoekopdrachten


Blogs over het begrip
Ruard Tapper
Leuven, de Lage Landen en het Concilie van Trente | S.P.Q.R. - Romenieuws
Meer dan 200 deelnemers van over de hele wereld verzamelden deze week van 4 tot 6 december in Leuven voor een congres over het Concilie van Trente. Op 4 december was het 450 jaar geleden dat het Concilie van Trente werd afgesloten. Ondanks het stoffige imago kan de invloed van deze kerkvergadering moeilijk overschat worden,…
romenieuws.wordpress.com/2013/12/07/leuven-de-lage-landen-en-het-concilie-van-trente/
Grote kerk rm17970 | Flickr - Photo Sharing!
In mei 1525 werd Jan de Bakker op bevel van landvoogdes Margaretha van Savoyen gevangen genomen. Hij werd gevangen gezet in de Voorpoort te 's Gravenhage. Hij werd met tussenpozen van 4 maanden verhoord. In deze verhoren ging hij onder andere in tegen de ongehuwde staat. Hier bekende hij ook zelf in het geheim getrouwd te zijn.Ondertussen is ook zijn vader uit zijn ambt als koster ontzet. Hij zoekt Jan nog op als deze in gevangenschap verkeert.Op 11 september 1525 vond het laatste verhoor plaats. Men probeerde hem nog eenmaal te bekeren van zijn weg. Dit lukte niet waarna hij onderandere door de inquisiteurs Ruard Tapper en Claes Coppijn de Montibus veroordeeld werd. Dit op grond van wiclifitische en luterse ketterijen. Het belangrijkste punt was dat hij zich opstelde volgens de leer van Hinne Rode. Hij verwierp de rooms katholieke sacramenten en ceremoniën. Hij beriep zich hierbij op de Heilige Schrift. (Het gaat hier vooral om het avondmaal. De rooms katholieke kerk heeft de opvatting dat als men het Heilig Avondmaal gebruikt dat het brood en de wijn echt het lichaam en het bloed van Jezus Christus worden. In de Hervormde kerk is dat alleen als symbool.) Op 15 september 1525 werd het vonnis voltrokken op het prinsenhof in 's Gravenhage. Dit in het bijzijn van landvoogdes Margaretha van Savoyen en vele andere hoogwaardigheidsbekleders. Het vonnis luidde "te povre toe gebrant zulcx dat van hem geene memorie meer zij." Hij werd gewurgd en verbrand. Een stalen band om zijn hals werd aangetrokken terwijl het vuur brandde. Een kruitzakje op zijn borst maakte een einde aan zijn leven. Dit terwijl zijn medegevangenen in de Gevangenpoort psalm 31 of het te Deum zongen. info www.wagensveld.info/Jan%20de%20Bakker. www.grotekerkdenhaag.nl/index.cfm/grote-kerk-den-haag/gro...
www.flickr.com/photos/roel1943/4944591220/
Jan de Bakker martelaar van reformatie » Passie
Jan de Bakker martelaar van reformatie 17 december 2011 Mocht je ooit een bezoek brengen aan Woerden. Je zult de naam Jan de Bakker vaak tegen komen.
www.cindyhesse.nl/2011/12/17/jan-de-bakker-priester-en-martelaar-van-de-reformatie-1499-1525/
Saint John of Cologne & Companions, MM.O.P. | The Order of Preachers, Old Catholic
Feast Day: July 9th Profile The Reformation gained its foothold in the Netherlands in opposition to the Catholicism of the Spanish princes of the country--not primarily for religious, but rather for political reasons. Anti-Spanish and Calvinist soldiers banded together into lawless armies of pirates, and, unpaid and disillusioned, foraged for themselves in the seaports, looking…
orderofpreachersrcc.com/2012/07/09/saint-john-of-cologne-companions-mm-o-p/
Council of Trent: Information from Answers.com
Council of Trent (154563) 19th ecumenical council of the Roman Catholic church, which made sweeping reforms and laid down dogma clarifying nearly all doctrines
www.answers.com/topic/council-of-trent
HABIT FORMING-Third Order of St. Francis
The greater part of their relics is kept in the church of the Franciscan friars at Brussels, July 9SS. Martyrs of Gorcum NINETEEN priests and religious men, who were taken by the Calvinists in Gorcum, after suffering many insults, were hanged on account of their religion at Bril, on the 9th of July, 1572.
stjosephofcupertinotertiaries.blogspot.com/2012/08/the-greater-part-of-their-relics-is.html
December 21 – Doctor of the Church & Second Apostle of Germany
St. Peter Canisius Born at Nimwegen in the Netherlands, 8 May, 1521; died in Fribourg, 21 November, 1597. His father was the wealthy burgomaster, Jacob Canisius; his mother, Ægidia van Houweningen, died shortly after Peter’s birth. In 1536 Peter was
nobility.org/2012/12/20/st-peter-canisius/
dBibliofilia: El Atlas de Mercator y el posicionamiento global
Carla Manzano. - Gerardo Mercator nació en 1512 en Rupelmonde (Bélgica), un pequeño puerto cerca de Amberes.
www.dbibliofilia.com/2011/10/el-atlas-de-mercator-y-el.html
LA NARANJA / CONDADO DE ORANGE / CALIFORNIA: ¿Quién fue Gerhard Mercator?
Por Arturo Cardona Mattei / Escritor puertorriqueñoNació en 1512 en Rupelmonde (Bélgica), un pequeño puerto cerca de Amberes. Tras graduarse en la Universidad de Lovaina, estudió a Aristóteles, pero al poco tiempo le perturbó no poder compaginar las opiniones de dicho filósofo con las enseñanzas de la Biblia.
ocnaranja.blogspot.com/2009/06/quien-fue-gerhard-mercator.html
Bungalow JAX: Fashionista Kitchens...
real estate, design, and southern charm
bungalowjax.blogspot.com/2011/02/fashionista-kitchens.html
123